🇸🇰 Za Slovensko a pre Slovákov 🇸🇰
Žiadame❗️❗️❗️
➡️ kompenzácie energií od októbra 2022
➡️ zastropovanie cien elektrickej energie do výšky max. 100€/MWh a plynu do výšky max. 50€/MWh, kompenzácia vykurovania Biomasou
➡️ kompenzácia alebo zníženie cien distribučných poplatkov
➡️ zastavenie prijímania legislatívy destabilizujucej samosprávu❗️
➡️ bezodkladné dofinancovanie originálnych kompetencií na úseku školstva-MŠ, školské kluby, CVČ, ZUŠ..
➡️ dofinancovanie výpadkov príjmov samospráv z titulu zavedenia daňového bonusu
➡️ kompenzačnú schému na dodávky tepla pre objekty slúžiace na verejné účely-zdravotnícke zariadenia, verejné inštitúcie..
➡️ Garantovať kompenzácie na 12 mesiacov pre obce a mestá ako i pre obchodné spoločnosti, kde je mesto alebo obec 100% majetkovým vlastníkom.
🇸🇰 Ďakujeme všetkým kolegom za Dolné i Horné Kysuce, ako aj všetkým samosprávam na Slovensku, ktorí prišli 22. februára 2023 so svojimi obyvateľmi podporiť dnešné protestné zhromaždenie pred Národnou radou SR.