Prvým bodom rokovania Komory miest, ktoré sa konalo vo štvrtok 9. marca 2023, bola diskusia s Marcelom Klimekom, štátnym tajomníkom ministerstva financií a Tomášom Opartym, štátnym tajomníkom ministerstva vnútra. Viac informácií v nasledujúcom linku:

https://www.zmos.sk/rokovanie-komory-miest-a-predsedov-regionalnych-zdruzeni-zmos-bolo-aj-za-ucasti-dvoch-statnych-tajomnikov-oznam/mid/405616/.html#m_405616