Samosprávy čelia v poslednom čase veľmi silným tlakom. Z jednej strany energie, z druhej strany nové zákony a prikladanie povinnosti na ramená samospráv bez finančného krytia.

A namiesto adresnej a rýchlej pomoci od štátu (strata vyše 300 miliónov eur oproti minulému roku) nám dočasne poverená vláda ponúka 55 miliónov za podmienky, že podpíšeme memorandum o spolupráci. Chce nám zatvoriť ústa, chce nás umlčať? My však ticho nebudeme…

O vyjednávaniach s ex-vládou nám dnes porozprával aj kolega Juraj Hlavatý z obce Zborov nad Bystricou, ktorý je spolu s primátorom KNM Mariánom Mihaldom vo vyjednávacom tíme.

Po vážnych témach sme dali priestor pani Jandzíkovej z Plánu obnovy a odolnosti, ktorá nám predstavila aktuálne výzvy, do ktorých sa aj naša obec plánuje zapojiť. Ďalšími dvoma prezentáciami nás previedli páni z MKhlas a centra verejného obstarávania na zníženie energií.

Ďakujeme kolegovi Milanovi Králikovi za uvítanie a pohostenie ZMO DK v Kysuckom Lieskovci.