Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina

oznamuje rodičom podmienky a termín podávania

žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský

rok 2023/2024.

Podávanie žiadostí bude prebiehať  od 1. mája do 31. mája 2023.

Bližšie informácie sú zvrejnené nižšie :

Zápis deti do Materskej školy 1

Písomné vyhlásenie rodiča – podpisovanie doručovanie len jednému ZZ

žiadosť o prijatie