Želáme krásny sviatok MDŽ

Milé dámy,

k dnešnému sviatku Vám želáme veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a nech Vás životom sprevádza len radosť v srdci a úsmev na perách.

S úctou kolektív Obecného úradu.