Jarné ročné obdobie nám prináša nielen spev vtákov, ale i rozkvitajúcu sa krajinu.
Starostka obce v spolupráci s Lesmi SR pripravili pre žiačikov materskej školy a žiakov základnej školy Povina dobročinnú akciu, ktorá je spojená s prírodou.
V piatočné dopoludnie vymenili žiaci školské lavice za pobyt v prírode.
“Na úvod sme si povedali, aký význam má sadenie stromov a na čo nám slúžia, čo pre nás a zvieratá poskytuje les.
“Pre najmenšie deti sme pripravili rôzne aktivity, maľovanie zvieratiek zo sádry, tieňohru, lesné kvízy či hod šiškami. Starších žiakov sme zobrali na rúbanisko, kde im lesáci ukázali, ako sa sadia stromčeky a za spolupráce pedagogického zboru behom chvíle vysadili 200 stromčekov jedlí”, hovorí starostka obce Alena Dudeková.
Najväčším zadosťučinením je fakt, že deťom sa akcia páčila a chcú si ju zopakovať. Nielen chuť do práce, ale aj prehlbovanie vzťahu k prírode a nové znalosti si deti osvojili, preto plánujeme akciu zopakovať aj na jeseň.
“Za spoluprácu ďakujeme Lesom SR, lesníkom z obce, prítomným poslancom OZ, pracovníčkam z úradu, ZŠ,MŠ aj za krásne medaily a rodičom, ktorí nám pomohli s odvozom a dovozom detí”, dodala na záver starostka.