V obci dodržiavame tradície, medzi ktoré patrí aj stavanie mája. V posledný školský aprílový deň sme sa spoločne zišli v areáli ZŠ, kde bol za sprievodu hudby i tancov zdvihnutý máj k nebesám.
Ďakujeme poslancom, dobrovoľným hasičom obce i všetkým chlapom, ktorí sa podieľali na príprave i realizácií tejto milej obecnej akcie.
Veľký potlesk a rodičovskú pýchu si vyslúžil aj nádherný program detičiek z materskej a základnej školy a DFS Srdiečko🥰🙏
Ďakujeme vám, že ste sa prišli pozrieť na tradíciu obce🍀🙏