• SPOJ 31  – v nedeľu odchod z KNM 13,30 hod.
  • SPOJ 21 – v pracovné dni odchod z KNM 13,20 hod.
  • SPOJ 17 – odchod z KNM 12,10 hod.
  • SPOJ 102 a 2 zlúčené – odchod z Poviny Konečná 06,05 hod. rovnako cez prázdniny aj cez školský rok – cez Kamence (rýchlejšie)
  • SPOJ 8 – cez školský rok 08,00 hod.pokračuje priamo do Žiliny 08,30 hod.

– cez prázdniny (spoj 28, v sobotu spoj 38) ide 7,40 a nepokračuje do Žiliny

  •  SPOJ 4 – 04,50 Povina Konečná – na zastávke KNM pri moste  05,08 hod. ich čaká spoj z Nesluše do Žiliny .
  • Uvedené zmeny platia od 15.12.2019.    Grafikon  504405