„Separovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi. Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie“.


TKO – separovanie celý článok na stiahnutie


https://obec-povina.sk/wp-content/uploads/2019/12/TKO-separovanie-článok-na-web.pdf