Ktoré doklady už nemusíte nosiť na úrady?

Od administrator

V zmysle zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z. z. už na úrady nepotrebujete nosiť tieto doklady, úrady si ich dokážu získať vo svojej réžií. “Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a…

Výsledky volieb do NR SR 2020

Od administrator

Parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 29. februára 2020. Výsledky politických strán sú k dispozícií na linku: https://volbysr.sk/sk/data02.html V našej obci bolo zapísaných 931 voličov, volieb sa zúčastnilo 629 voličov, z toho sa hlasovania zúčastnilo 625 voličov a 4 voliči zaslali návratnú obálku z cudziny. Volebná účasť predstavovala 67,56%. Výsledky politických strán…

Fašiangy -Turice

Od administrator

Aby sme sa s fašiangom rozlúčili ako sa patrí, povinské uniožienky zorganizovali sprievod masiek po obci aj s hudobným doprovodom. Je potešujúce, že sa im darí zachovávať tradičné ľudové zvyky. Je to aj vďaka občanom, ktorí ich čakajú so šiškami, kapustniakmi, ale tiež aj s niečím ,, na zdravie”. Spolu si zatancujú, zaspievajú a prispejú…

Parlamentné voľby 2020 – info pre občana

Od administrator

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú jednodňové a konajú sa v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Právo voliť do Národnej rady SR majú občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb (29.2.2020) dovŕšia 18 rokov. V obci Povina je vytvorený jeden volebný okrsok na Obecnom úrade v zasadačke. Do…

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO NA STAVEBNOM ÚRADE

Od administrator

Do pracovného pomeru prijímame špecialistu pre územné konania a stavebný poriadok. Termín výberového konania: 5. 3. 2020 Informácie pre záujemcu: Výberové konanie sa bude konať dňa 05.03.2020 o 15,00 hodine na obecnom úrade obce Rudina. Bude pozostávať z dvoch častí: – písomná časť (odborný test) – pohovor Prihlášky zasielať do 28.02.2020 na adresu: Obec Rudina,…

“Čo žije v našom lese”

Od administrator

Pre detičky Materskej školy sme pripravili krásnu prednášku o zvieratkách, ktoré žijú v našich lesoch. Odborné informácie príde porozprávať Ján Vojtek z Lesnej správy Povina, ktorý si pre detičky pripravil zaujímavý program. Pre viac info klikni na plagát. Plagát