Oznam o uzatvorení MŠ

Od administrator

Vážení rodičia na základe rozhodnutia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre deti a mládež, vám oznamujeme, že Materská  škola bude z dôvodu nadmernej chorobnosti – respiračných ochorení, chrípkovej epidémie a chrípke podobnému ochoreniu zatvorená od 30.1. do 5.2 2020. MŠ bude otvorená vo štvrtok  6.2.2020. „Z tohto dôvodu Vás veľmi pekne prosím o dôkladné  preliečenie vašich detí, aby mohli nastúpiť do…

Ako sme dopadli v rámci TKO za rok 2019 ?

Od administrator

Vážení občania, odpadovému hospodárstvu sme sa venovali v priebehu minulého roka, preto sme pre vás pripravili vyhodnotenie v rámci nedoplatkov i úrovne separácie. Rada by som sa vám poďakovala, že viac odpady separujete, pretože práve táto vaša snaha a trpezlivosť nás posunula do kategórie s oveľa nižším poplatkom za uloženie odpadu. ĎAKUJEME!!! Pre viac info…

Zmluvný výdaj zásielok už od 1.3.2020

Od administrator

Zmluvný výdaj zásielok Plus bude spustený od 1.3.2020!!! To znamená, že ak vás po tomto dátume nenájde poštárka doma a nechá vám v schránke žltý lístok “Oznámenie o uložení zásielky”, nebudete musieť už ísť na poštu do KNM, ale list si môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade, kde vám ho vydajú pracovníčky OÚ.…

Zmenu odchodu autobusu

Od administrator

Mnohí občania sa obrátili na Obecný úrad s požiadavkou na zmenu ranného autobusu. Preto sme kontaktovali Slovenskú autobusovú dopravu v Žiline a žiadali, aby sa ranný spoj vrátil na pôvodný čas odchodu, a to 7:40 hod zo zastávky Tatarovce. K zmene dôjde aj v prípade spoja 4:55 hod, ktorý ide taktiež zo zastávky Tatarovce. Sad…

OZNAM O PORUCHE VODY

Od administrator

Žiadame občanov Poviny, aby si dôkladne skontrolovali vodovodné potrubia a prípojky, pretože nám začali chodiť dvojnásobné faktúry za vodu!!!! Niekde musí byť porucha, preto vás žiadame o spoluprácu. Ak budete počuť niekde o syčanie vody, alebo uvidíte roztopené miesto na ceste, oznámte to na Obecný úrad. Čím skôr sa porucha odstráni, tým viac peňazí za…

Trojkráľový turnaj 2020 vyhral policajný tím ŠKP

Od administrator

V Trojkráľovom hokejbalovom turnaji zvíťazil tím policajtov. Organizovanie hokejbalového turnaja je v obci Povina už dlhou tradíciou. Medzi prvých organizátorov turnaja patril Martin Staňo, potom Ľuboš Damaška, Alena Dudeková a následne to prebrala obec a športová komisia. Turnaj sa uskutočňuje vždy v období Troch kráľov. „V predchádzajúcich ročníkoch sme museli deň pred turnajom zvolať hráčov a svojpomocne postaviť oplotenie z europaliet a natiahnuť…

Oznam o dani z nehnuteľnosti

Od administrator

Obec Povina upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k…

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29.02.2020

Od administrator

1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v  zozname voličov ktorého je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň t.j. 28.02.2020 pred konaním volieb v úradných hodinách obce (v čase od 7.00  do 14.00 h). Obec vydá…