Očkovanie psov proti besnote rok 2019

Od administrator

Hromadné očkovanie psov proti besnote 31.5.2019 pri OÚ                            16,30 – 17,00 hod. Mazák                            17,00 – 17,30 hod. ZŠ                       …

UPOZORNENIE

Od administrator

Vzhľadom na neustále sa vytvárajúce nelegálne skládky odpadov v našej obci sme na včerajšom stretnutí s riaditeľom Lesov SR v Čadci pristúpili k dohode, že priestor obce bude monitorovaný aj fotopascami, ktoré nainštalujú pracovníci Lesnej správy v Povine. Upozorňujeme, že každý, kto bude nasnímaný, či už kamerovým systémom alebo fotopascami, bude pokutovaný v zmysle VZN č.1/2017…

Pozvánka na talentové skúšky

Od administrator

Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto vyhlasuje talentové skúšky na štúdium do hudobného odboru – spev, klavír, keyboard a akordeón  tanečného odboru – ľudový tanec Skúšky sa budú konať v Základnej škole Povina v dňoch 14. až 17. mája v čase od 11:30 hod. do 16:00 hod. na prízemí. Prosím priniesť so sebou rodné číslo…

UPOZORNENIE !!!

Od administrator

ŽIADAME občanov, aby odpad, ktorý nepatrí do separovaných nádob, vyvážali do veľkokapacitného kontajnera na cintoríne a nie k základnej škole!!! V prípade opätovného porušenia budeme musieť pristúpiť k sankciám, ktoré vyplývajú zo VZN č. 1/2017!!!