Počet obyvateľov obce Povina ku dňu vyhlásenia volieb je 1 141.

     Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejňuje obec v zmysle ustanovenia § 171 ods. 9) zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Povine dňa 11.07.2022

 

PhDr. Alena Dudeková, MBA

starostka obce

 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Povina