OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Povine podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 30/2022 zo dňa 22.06.2022 určilo, že Obecné  zastupiteľstvo v Povine bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec .

V Povine dňa 12.07.2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu