Vážení rodičia, venujte prosím pozornosť aktuálnym zmenám vo vyučovaní na našej škole:

Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

  • Forma vyučovania sa nemení.
  • Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú prezenčnou formou podľa bežného rozvrhu.

Vyučovanie v 5. – 9. ročníku

  • Žiaci 2. stupňa od 7.12.2020 pokračujú kombinovaným  spôsobom vyučovania (delia sa na skupiny prezenčného a dištančného vzdelávania) podľa upraveného rozvrhu, zverejneného žiakom 4. 12. 2020 až do odvolania.
  • Skupiny sa budú vyučovať súčasne kombinovaným spôsobom (jedna skupina sa vyučuje prezenčne v škole a druhá skupina súčasne dištančne online), po týždni sa navzájom vymenia.
  • Zloženie skupín a rozvrhy budú poslané triednymi učiteľmi žiakom do emailov, preto prosíme rodičov o kontrolu emailu žiaka a potvrdenie o oboznámení sa s obsahom emailu triednemu učiteľovi.
  • V pondelok, pri návrate do školy predkladá žiak  tlačivo “Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti” /príloha/. Tlačivo sa bude nachádzať okrem iného aj pred hlavným vchodom budovy základnej školy.
  • Rodič ospravedlňuje neprítomnosť žiaka, ktorý má byť v daný deň v škole deň vopred triednemu učiteľovi (žiak môže byť nahradený iným žiakom v skupine).
  • V prípade, že žiak absolvuje karanténnu izoláciu, pokračuje v dištančnom vzdelávaní.
  • Žiaci sú naďalej povinní dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška – ruky – odstup).
  • V prípade nejasností volajte: 0911 760 201 (škola), 0905 470 631 (obec).

Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni