Rok-2016-a-staršie[+]

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-01_10_2014.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-02_10_2013.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-12_12_2014.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-14_12_2012.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-15_12_2016.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-16_12_2015.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-17_03_2016.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-18_12_2013.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-24_06_2015.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-25_02_2015.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-25_09_2016.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-26_03_2014.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-26_06_2013.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-27_03_2013.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-27_05_2015.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-27_06_2012.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-27_09_2012.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-30_03_2012.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-30_09_2015.pdf

  PDF

 • Rok-2017[+]

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-13_12_2017.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-27_09_2017.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-29_03_2017.pdf

  PDF

 • Rok-2018[+]

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-07_11_2018.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-18_07_2018.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-21_03_2018.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-26_09_2018.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-27_06_2018.pdf

  PDF

 • Rok-2019[+]

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-10_4_2019.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-11_9_2019.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-16_01_2019.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-29_4_2019.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-12_12_2019.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-13_11_2019.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-Povina-26_6_2019.pdf

  PDF

 • Rok-2020[+]

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-dna-27_1_2020.pdf

  PDF

 • Vypis-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-dna-29_4_2020.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-OZ-zo-dna-15_12_2020.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-dna-23_09_2020.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-dna-28_10_2020.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-dna-28_7_2020.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-zo-zasadnutia-OZ-dna-30_6_2020.pdf

  PDF

 • Rok-2021[+]

 • Vypis-z-uzneseni-30_-06_-2021.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-OZ-17_2_2021.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-OZ-18_03_2021.pdf

  PDF

 • Vypis-z-uzneseni-OZ-20_08_2021.pdf

  PDF

 • Výpis z uznesení 16.12.2021.pdf

  PDF

 • Výpis z uznesení OZ 20. 10. 2021.pdf

  PDF