UPOZORNENIE

Hoci je pes najlepším priateľom človeka, prosím všetkých občanov, ktorí nechávajú svojich miláčikov voľne pobehovať po verejnom priestranstve, aby ich držali len vo svojich dvoroch!!! Množia sa nám sťažnosti na psov, ktoré sa potulujú po obci, rodičia sa boja pustiť deti hrať sa na ihriská, máme nahlásený aj útok na záhradkára. Je potrebné dbať aj Čitať ďalej

Deň narcisov

Dňa 11. apríla si pripomíname deň narcisov, pri ktorom Základná škola s materskou školou v Povine organizuje tradičnú zbierku pre onkologicky chorých pacientov. V čase od 9:30 – 10:30 hod. budú chodiť po obci dievčatá z našej školy, ktorým môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou, za ktorú dostanete žltý narcis. ĎAKUJEME   Čitať ďalej

Pneumatiky z osobných automobilov

Aby sme predišli čiernym skládkam pneumatík pohodených v lese či v potokoch, dávame vám milí Povinčania možnosť odložiť pneumatiky z osobných automobilov na stojiská so separovaným odpadom. Pneumatiky môžete na týchto miestach odložiť do 14.4., následne ich vyvezieme. UPOZORŇUJEME, že po tomto termíne už nebude možné pneumatiky odkladať na odpadových stojiskách!!!!   Čitať ďalej