Včelárska nedeľa

Včelárska nedeľa v Povine. Už tradične každú prvú augustovú nedeľu organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov včelársku nedeľu v prekrásnom prostredí kysuckej dediny Povina, kde si včelári Dolných Kysúc budujú svoju včelnicu. Pre včelárov bol pripravený bohatý program, ktorý otvoril prednáškou Tonko Maslák  o liečivých rastlinkách a ich využití  v ľudovom liečiteľstve a v domácnosti. Prednáška mala taký úspech, že predseda Čitať ďalej

Petičná akcia za zachovanie pošty v Povine

Vzhľadom k tomu, že Slovenská pošta chce zatvoriť pobočku pošty v našej obci, sme sa rozhodli spísať petíciu. Od dnes pôjdu pracovníčky úradu zbierať podpisy na petíciu pre zachovanie pošty. Prosíme všetkých občanov, aby petíciu podpísali všetci členovia rodiny. Petičné hárky nájdete na obecnom úrade , v obchode a v pohostinstvách. Za pomoc a ústretovosť Čitať ďalej

PREVZATIE KOMPOSTÉROV DO DOMÁCNOSTÍ

Obec Povina oznamuje občanom, že od pondelka 5. augusta 2019 si môžu počas úradných hodín vyzdvihnúť kompostér na Obecnom úrade. Podmienky pridelenia kompostéra: Občan sa musí preukázať občianskym preukazom – podmienka trvalého pobytu v obci Občan musí mať uhradené všetky záväzky voči obci Povina Na jedno súpisné číslo sa prideľuje jeden kompostér Občan dostane Zmluvu Čitať ďalej

Vydanie kompostérov do domácností

Obec Povina oznamuje občanom, že v súlade so VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi zavádza pre domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Kompostéry je možné bezplatne prenajať len občanom s trvalým pobytom v obci, na jedno súpisné číslo jeden kompostér. Záujem o prenájom kompostérov je potrebné nahlásiť na Obecný úrad Čitať ďalej