50. výročie ZŠ Povina

Vážení rodičia a priatelia školy! Ako už viete, naša škola oslavuje 50. výročie jej založenia. Radi by sme ukázali, ako sa v škole žilo, kto pôsobil, aké akcie sa konali, atď… Prosíme Vás o foto dokumentáciu. Za zapožičanie Vašich fotografií Vám vopred ďakujeme !! Čitať ďalej

Pozor šmejdi opäť útočia!!!!!!

Dnes sme zaznamenali informáciu, že naši starší občania dostávajú telefonáty, v ktorých ich niekto informoval, že syn mal autonehodu a že zrazil dieťa. A ak nechce, aby sa to dostalo do médií, NESMIE NIKAM VOLAŤ, OVEROVAŤ SI INFORMÁCIU a má hneď poslať peniaze. Výhovorkou, prečo im nezavolal syn, bola odpoveď, že má rozrezaný jazyk, ktorý Čitať ďalej

Oznam

Skládka plastov oproti autobusovej zastávke pri kostole bola zrušená, preto Vás prosíme, aby ste plasty ukladali na iné stojiská (pri obecnom úrade , pri ZŠ a u Belanov).Taktiež bola zrušená aj skládka plastov v Stankovom potoku. Za porozumenie ďakujeme. Čitať ďalej

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii Čitať ďalej

Nový šat stojiska pre separovaný odpad pri ZŠ

Stojisko na separovaný odpad pri Základnej škole sme odeli do nového šatu. Pevne veríme, že všetci budú separovať odpad do kontajnerov tak, ako sa patrí a nebudú nám nechávať vrecia s odpadmi mimo kontajnerov, do ktorých sa neraz obuli aj diviaky. V blízkom čase prebehne ešte výsadba zelene. UPOZORŇUJEME, že miesto je monitorované kamerovým systémom. Čitať ďalej

Nie je kominár ako kominár!!!

Počas uplynulých dní sme sa stretli s negatívnymi ohlasmi na kominára, ktorý sa pohyboval aj v našej obci. Prosíme všetkých občanov, ktorí budú mať záujem o kominárske služby, či sa už bude jednať o opravu alebo vyčistenie komína, skontrolujte si najskôr, či je daný kominár certifikovaný a či sa nachádza v zozname Komory kominárov Slovenska. Čitať ďalej