Vyhlásenie MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SR

Od administrator

Vláda SR podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov VYHLASUJE dňa 12. marca 2020 od 6:00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU!!! Dnes zasadá Ústredný krízový štáb SR, ktorý rozhodne o zatvorení základných a materských škôl. O zatvorení našej ZŠ s MŠ vás ešte dnes budeme informovať.…

Zrušenie Výročnej členskej schôdze DHZ Povina

Od administrator

Na základe verejných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09. 03. 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu sa RUŠÍ Výročná členská schôdza DHZ Povina, ktorá sa mala konať 15. 03. 2020 o 10:00 hod v zasadačke OÚ. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

Zasadnutie krízového štábu v okrese KNM

Od administrator

Na základe zvolania Krízového štábu Okresného úradu KNM sa včera zišli predstavitelia samospráv Dolných Kysúc, prednosta Okresného úradu a zástupcovia civilnej ochrany, zástupcovia policajného a hasičského zboru a RÚVZ. V súčasnosti platia už zverejnené verejné vyhlášky. Prosíme občanov, aby svoje podnety na obecný úrad komunikovali telefonickou, písomnou alebo elektronickou formou a prevencii proti Koronavírusu venovali…

Aktualizácia opatrení proti Koronavírusu

Od administrator

V rámci aktualizácie prikladáme následné dokumenty: NECHOĎTE ĎALEJ Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03-2 Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03-2

Nariadenia a odporúčanía Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu

Od administrator

Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020 Vo veci: COVID-19 koronavírus Ústredný krízový štáb zakazuje športové, kultúrne a  verejné podujatia, nariaďuje ķaranténne opatrenia Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. V…

Zasadnutie krízového štábu Okresného úradu Kysucké Nové Mesto

Od administrator

Dnes o 10:00 hod. zasadal krízový štáb Okresného úradu Kysucké Nové Mesto na obecnom úrade v Radoli za účasti starostov z okolitých dedín a primátora mesta, taktiež sa zúčastnil zástupca RÚVZ so sídlom v Čadci, riaditeľ OO PZ SR KNM a veľiteľ HaZZ KNM. Na krízovom štábe boli aktualizované opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva dňa…

Kysucká stovka 2020

Od administrator

Prvý marcový víkend je sviatok všetkých diaľkoplazov a ultrabežcov na Slovensku a blízkom okolí, začína sa nová ultrabežecká sezóna. Kysuckou stovkou sa začal 6. ročník SLOVENSKEJ ULTRABEŽECKEJ LIGY V dňoch 6. – 8. marca 2020 organizoval ŠKT Kysucké Nové Mesto spoločne s OZ SLOVAK ULTRA TRAIL 9. ročník diaľkového pochodu a ultrabehu KYSUCKÁ STOVKA. Kysucká stovka je jediná zimná stovka…

UPOZORNENIE !!!

Od administrator

Obec Povina na základe usmernenia ústredného krízového štábu prijíma preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu a až do odvolania odporúča: – obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti, – právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia, – vyzvať…

Všetko najlepšie k MDŽ

Od administrator

Dnes je sviatok všetkých žien, prajem ja Vám šťastie len, šťastie cez deň, šťastie v splne, nech sú vaše kasy plné. Prajem Vám i krásu k tomu, nech sa darí vášmu domu, nech máte vždy zdravú myseľ, nech každý čin má svoj zmysel. Nech Vás poslúchajú vnuci, zdravie slúži vo dne, v noci. Preto Vám…

Ktoré doklady už nemusíte nosiť na úrady?

Od administrator

V zmysle zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z. z. už na úrady nepotrebujete nosiť tieto doklady, úrady si ich dokážu získať vo svojej réžií. “Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a…